Вкуси България със SlowTours.bg

Отглеждането на кориандър носи печалба, но и риск

0

Кориандърът е атрактивна култура, която заема все по-големи площи през последните години. По данни на Световната търговска организация, през 2014 г. България е била на второ място в света в износа на семена от кориандър. Той е едногодишно зимоустойчиво и влаголюбиво етеричномаслодайно растение, но за да се радваме на високи добиви, трябва добре да познаваме биологичните му особености и изискванията към условията за отглеждане.

Каква почва е подходяща за кориандъра?

Кориандърът е култура, която се отглежда най-добре на дълбоки и богати почви,богати на органично вещество, с неутрална, слабо кисела или слабо алкална реакция. Най-подходящи за него са черноземите. За да формира 100 кг семена са нужни 3,5 кг калий, 3 кг азот и 1,1 кг фосфор. Поникването на семената може да стане при среднодневна температура 18-20° С. Културата е взискателна към почвената и атмосферната влага по време на поникването, бутонизацията и цъфтежа. Засушаването през този период пречи на разклоняването и намалява добива от семена.

Кои култури са подходящи предшественици на кориандъра?

Най-добри предшественици на кориандъра са средноранните култури, след които площта остава чиста от плевели. Това го прави особено подходящ за включване като прекъсваща култура в сеитбообороти, наситени с пшеница и ечемик. Кориандър може да се отглежда и след слънчоглед и царевица, ако не са били силно заплевелени. Обработките осигуряват влагозапасяване, подравняване и чиста от плевели почва.

Кога се сее кориандърът?

Кориандърът е устойчива на студ култура и теоретично може да се засява през целия есенен и предзимен период. Практически обаче такава сеитба е рискова. При есенно засушаване семената не поникват навреме и не успяват да преминат във фаза “розетка”, когато са най-устойчиви.

Късната сеитба също не гарантира добър добив. Растенията поникват нормално, но вегетационният период се измества по-късно и формирането на розетките, озърня-ването и узряването настъпват в периода на трайните летни засушавания. Най-удачна, гарантираща висок добив, е условно определената като ранна пролетна сеитба през март и началото на април.

Културата се засява със сеялка за слята повърхност с норма 2-2,5 кг/дка. Долната граница е подходяща за добре подготвена, а горната за лошо подготвена почва.

Наторяване на кориандър

Кориандърът се нуждае от минерално торене. По-голямата част от българските почви са сравнително добре запасени с калий, но недостатъчно с азот и фосфор, затова преди основната обработка в почвата се внасят 40-50 кг/дка суперфосфат и 20-30 кг/дка калиев тор. С последната предсеитбена обработка се внасят 20-25 кг/дка амониева селитра. Високите норми са стопански и икономически неизгодни.

Опазването на посева от плевели се постига успешно с хербициди в най-подходящата фаза на плевелите и с препоръчваните от фирмите дози и време на внасяне.

Прибиране и добиви от кориандър

Прибирането на кориандъра е важно, поради това, че семената не узряват дружно. Жътвата може да започне когато около 80% от семената в централните сенници са във восъчна зрялост. Жъне се сутрин рано за да се избегне загубата от оронване на семената. При закъснение или при жътва в много горещо и ветровито време настъпва оронване и намаление на добива.

Препоръчва се разделно прибиране – надземната част се жъне и се оставя на откоси 3-4 дни за изсъхване и доузряване, след което се прибира и овършава с комбайн. Желателно е семената да се почистят веднага. Добивите от кориандър са от 90 до 200 кг/дка.

Цената на кориандъра се променя динамично – достигала е 1000 долара на тон, но е и падала до 350 долара. затова експертите препоръчват с кориандър да не засяваме повече от 10% от земята си.

 

 

Споделете.

Коментирайте

Close