Вкуси България със SlowTours.bg

Производители и преработватели на храни искат сваляне на ДДС до 3-5%

0

Представителите на асоциациите на производители и преработватели на храни у нас поискаха драстично намаление на ДДС и настояха за лична среща с премиера, за да обсъдят ставката върху хранителните продукти.

Браншовите организации са възмутени, че ДДС за сектор туризъм и ресторантьорство се намалява на 9%, докато производителите на храни им доставят продуктите си с 20% ДДС. Така ресторантьорите „се възползват от намалената ставка за сметка на нас, хората, които с къртовски труд работим на полето и произвеждаме първичния хранителен продукт, внасяме осигуровки и налози в хазната“, се посочва в писмото на 21 браншови организации до министър председателя на страната с копие до министрите на земеделието, финансите и здравеопазването.

„От 2000 г. досега ежегодно сме поставяли въпроса за високия процент на ДДС на плодовете и зеленчуците – най-масово консумираните храни в България, които са били емблемата на България от векове, предвид традициите и климатичните условия у нас. Ставката от 20% на ДДС за храните прави неконкурентна продукцията на българските производители на храни, в това число на плодовете и зеленчуците в сравнение с внасяната от ЕС и трети страни, влизаща в България регламентирано и нерегламентирано без ДДС (често без документ и без проверка от БАБХ за безопасност), което доведе до унищожаване на сектора и производителите на плодове и зеленчуци през последните 20 год.

Като последица от високия процент на ДДС, неадекватната Обща селскостопанска политика – ОСП, прилагана в България след 2007 г., стотици хиляди хора от селските райони напуснаха страната и станаха сезонни работници – наемници в старите държави членки на ЕС, създавайки национален доход и брутна добавена стойност за чужди държави, защото там могат да им плащат по-високи заплати.

През 2019 се появи лъч на надежда, когато министър Танева каза, че води разговори с финансовия министър за обратно начисляване на ДДС за плодовете и зеленчуците. Следва да се има предвид обаче, че съгласно Европейските директиви, обратното начисляване е неприложимо в случая, т. к. плодовете и зеленчуците могат да се продават в непреработен вид на краен потребител, както и че такава практика няма в нито една страна членка.

Правилно е да се обсъжда и съответно аргументира намалението на ДДС за храните например на 3% или 5 % , в частност за сектор плодове и зеленчуци, който е особено уязвим. Но за наше огромно разочарование, миналата седмица министър Танева ни попари с новината, че трябва „да забравим“, защото министър Горанов е казал, че е изключено в тази тежка ситуация да се намалява ДДС за каквото и да било или да се приложи обратното начисляване на ДДС“, се посочва в писмото на браншовите организации.

Те са убедени, че намаляването на ДДС ще има много ползи в икономически и в здравословен аспект, ще отстрани негативните практики за неплащане на ДДС и нелоялната конкуренция спрямо легалните производители, като няма да доведе до намаляване на приходите в бюджета. Писмото е подписано от акоциациите на месопреработвателите, на млекопреработвателите, на хлебарите и сладкарите, на производителите на оранжерийна продукция, на производителитен а пипер, малини, праскови, растителни масла, ориз, брашна, овощарски съюзи и др.

Споделете.

Коментирайте

Close