Работодателите в сектор земеделие, гори и риболов ще наемат най-малко работници

0

Работодателите в сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ очакват най-слабия пазар на труда през 2020 г. Те отчитат предпазлива прогноза от едва +1%, показват резултатите от обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта в страната.

Десет процента от 623 работодатели, включени в изследването, планират да наемат нови служители през първите три месеца на годината, шест процента предвиждат да намалят работната сила и 82 процента не очакват промяна. След като данните бъдат коригирани спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта е +7% и остава непроменена в сравнение с предишното тримесечие и същия период на миналата година.

Най-силно темпо на наемане се предвижда в сектор „Минно дело”, където нетната прогноза за заетостта е +13% – значително увеличение от 12 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и същия период на миналата година. Стабилно увеличение на заетостта се очаква и в сектор „Строителство”, където прогнозата е +12%, както и в секторите „Производство” и „Транспорт, складове и комуникации“ с прогнози от +11%.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q1_19 Q4_19 Q1_20
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +7% +7% +7%
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ +8% +10%% +1%
СТРОИТЕЛСТВО +18% +13% +12%
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА +5% +9% +5%
ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ +29% +12% +9%
ПРОИЗВОДСТВО +10% +10% +11%
МИННО ДЕЛО +1% +1% +13%
ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР +1% +8% +8%
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ +2% +3% +6%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ +5% +10% +11%
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО +12% +7% +5%

Работодателите от сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ предвиждат умерен климат на наемане с прогноза от +9% и прогнозата за „Публичен и социален сектор” е +8%. В същото време работодателите от сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ очакват най-слабия пазар на труда.

Намеренията за наемане намаляват в пет от 10-те индустриални сектора в сравнение с предишното тримесечие, като сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ отчита най-значителен спад от 9 процентни пункта. Спрямо същия период на миналата година плановете за наемане се засилват в пет от 10-те индустриални сектора – „Минно дело”, „Публичен и социален сектор”, „Строителство”, „Транспорт, складове и комуникации“ и „Производство”. В същото време перспективите за наемане намаляват в четири сектора със значителен спад от 20 процентни пункта в сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“.

От регионална гледна точка в периода януари-март се предвижда увеличение на работната сила във всички пет региона. За девето поредно тримесечие най-силен пазар на труда се очаква във Варна, където нетната прогноза за заетостта е +13%. Предвижда се скромно увеличение на числеността на служителите в Пловдив и София с прогнози от +8%, докато прогнозата за Бургас е +7%, а работодателите в Русе отчитат най-слабите намерения за наемане с прогноза от +3%.

Споделете.

Коментирайте

Close