Вкуси България със SlowTours.bg

54% от аграрните ни работници са в сивия сектор

0

Повече от половината работници в селското стопанство в България са в сивата икономика

54 на сто от заетите в селското стопанство у нас са в сивия сектор, става ясно от проучване за сенчестата икономика на британския Институт по икономичeски въпроси. Резултатите от изследването показват, че сивата икономика осигурява заетост на 30 млн. души в Европейския съюз и достига до 20% от националния доход в страни като Гърция, Испания и Италия. България е начело на класацията и се очаква сенчестият  сектор в страната за 2013 г. да достигне 31,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт или 12,9 млрд. евро.

Сивата икономика варира между 20-30% от брутния вътрешен продукт на страните в  Южна Европа и е около 14% в скандинавските държави. В България най-голям дял в сивия сектор има селското стопанство, а в Дания – строителството.

Данъчната несигурност, засилените регулации на пазара на труда и увеличаващото се недоверие в европейските правителства са в основата мнозина граждани на ЕС да се насочат към сивата икономика. Специално в България големият дял на сивия сектор се дължи на корупцията в държавните институции, не добре развитата инфраструктура в селските райони, силната административна тежест за фермерите, недостатъчният брой кадри и желанието на ромското население да работи на черно в селскостопанския сектор, за да продължава да получава социални помощи.

За 2013 г. се очаква сивата икономика в Европа да намалее до 2,15 трлн. евро.

Споделете.

Коментирайте

Close