Caryx

Разрешават отглеждане на канабис у нас с лиценз за 3 г.

0

С подаване на заявление земеделците могат да отглеждат легално индустриален коноп (Cannabis sativa L). Това става ясно от публикувания проект на наредба за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, публикувана в Портала за обществени консултации. Съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията трябва да е под 0,2 тегловни процента. По данни на аграрното министерство площите с канабис, засети легално у нас, към момента са над 1000 декара.

Право да отглеждат канабис имат физически и юридически лица, които са регистрирани по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, имат заверена регистрационна карта за земеделски стопанин за стопанската година, в която ще отглеждат растенията, не са осъждани за престъпления, свързани с производство, пренасяне и търговия с наркотици, както и за престъпления против митническия режим.

За издаване на разрешение за отглеждане на индустриален коноп земеделците подават заявление до аграрния министър по образец. Заедно със заявлението и документа за чисто съдебно минало, кандидатите подават и декларация, че няма да прибират разделно, да използват или преработват части от конопеното растение. Документите се разглеждат от комисия, която да решава дали да издаде разрешително или да постанови заповед за отказ. Разрешителното се издава за срок от три години.

Отглеждането на конопа може да става на открито или в оранжерии, гласи проектонаредбата. Всеки стопанин, който гледа канабис, до 30 юни всяка година трябва да предостави в Министерството на земеделието, храните и горите етикетите от опаковката на семената и документи, удостоверяващи качеството на посевния материал. До 10 дни след всяко засяване трябва да предостави справка за действително извършената сеитба на семената. До 10 дни след прибирането на конопените растения от всяка реколта стопаните трябва да представят декларация за вида и количеството на продукцията от канабис или семената му, получена от засетите площи и идентификационни данни за складовите помещения.

До 10 дни след реализиране на продукцията на растенията или семената от тях стопаните трябва да докажат с документи продадените количества от всяка реколта на търговец или преработвател. В проектонаредбата са регламентирани още търговията и контрола на отглеждането на канабис и продукцията от него. Общественото обсъждане на наредбата ще продължи до 2 февруари 2018 г. С приемането й ще бъде отменена старата наредба за отглеждане на канабис у нас, която бе обнародвана през 2001 г.

Споделете.

Коментирайте

Close