Вкуси България със SlowTours.bg

Цените на хлебната пшеница ще тръгнат от 250 лв. за тон

0

Цените на пшеницата през тази година се очаква да бъдат под голям натиск, особено в първите месеци с началото на жътвата. Изкупната цена на място може да стартира около 235-250 лв. за фуражна пшеница и 250-270 лв. за хлебна пшеница, но пазарът се очаква да бъде много динамичен. Това е прогнозата на екип анализатори от Центъра за икономически анализи на селското стопанство (САРА) в доклада  “Средносрочни предвиждания за развитието на избрани култури от сектор “Зърно” и маслодайни култури”. Според анализаторите, средната цена за 2016/17 година се очаква да бъде около 265 лв./т за фуражна пшеница и около 300 лв./т за хлебна, но всичко ще зависи не само от търсенето и предлагането, а и от световните валутни курсове.

За миналата година Русия и Украйна предлагаха зърно с голям дискаунт заради девалвираните си валути, което принуди стоковите пазари да смъкнат цените. В същото време, цените на петрола тръгнаха нагоре, което също може да даде отражение върху цените, особено за културите, които ще се прибират през есента, се посочва в анализа. Световното производство на пшеница ще продължи да расте с по-бързи темпове, което ще е сред основните фактори за ниските нива на цените. Последните предвиждания за глобалното предлагане на пшеница на USDAFAS за 2016/2017 са за повишение с 1 млн. тона до рекордните 733,1 млн. тона. Производството в ЕС ще достигне до 160 млн. тона. Това представлява повишение с 1,5 млн. тона спрямо предходната прогноза на USDA от месец март. Производството в Аржентина ще достигне нива от около 11,3 млн. тона. Световният износ на пшеница също се очаква да се повиши с 0,4 млн. тона до 163,1 млн. тона.

Прогнозата за консумацията на пшеница за 2015/2016 маркетингова година, е че тя ще бъде по-ниска с 0,7 млн. тона (по-ниски са прогнозираните количества, както за човешка консумация, така и за използването за фуражи). Запасите ще продължат да бъдат на рекордно високи нива. Въпреки прогнозирания ръст в използването на пшеница за фураж, очакванията са за достигане на 13 годишен връх в запасите в ЕС.

Производството на ечемик в световен мащаб през 2016/2017 се предвижда да е малко по-ниско от предходната година, най-вече заради очакваните по-ниски произведени количества в Аржентина, Мароко, Турция и Украйна (USDA-FAS, 2016а). Наблюдава се и по- ниско търсене в Китай и Иран. Турция се очаква да произведе 2 млн.т. по-малко ечемик, което може да отвори голяма дупка на този пазар, като Турция има принципно пълно самозадоволяване с ечемик и предвиждан спад с 27%, е доста сериозен обем, който трябва да бъде заместен с внос или с друго зърно.

Световното производство на царевица се очаква да бъде на по-високи от миналогодишните нива (USDA-FAS, 2016а). Производството в САЩ ще достигне рекордни стойности, а в други страни като Аржентина, ЕС, Индия, Южна Африка, Русия и Украйна ще се наблюдава възстановяване след по-слабата миналогодишна реколта. Търсенето за фураж на царевица е доста високо и на годишна база за последните 2 години расте с почти 3%, но по- слабо расте използването на царевицата за храна и индустриални цели. Преди дни излезе информация, че в Бразилия, която заедно със САЩ са най-големите износители на цареви- ца в света, притежаваща над 20% от светов- ния износ на царевица се наблюдава недостиг на такава от страна на животновъдите, което започна да покачва цените след месеци на плавно снижение. В Китай също се очаква увеличение на потреблението, водено от ниските цени и промяната на политиката в страната. Това ще допринесе и за намаляване на запасите от царевица в Китай. В момента те са почти половината от всички запаси в световен мащаб. В САЩ обаче може да се очаква ръст на запасите, поради очакваната рекордно висока реколта.

Консумацията на растителни масла в световен мащаб ще продължи да нараства (USDA, 2016). Производството на слънчоглед в световен мащаб се очаква да достигне 41,2 млн. тона, което е с 5% повече от предходната реколта. Предвижданията са за увеличаване на реколтираните площи във всички основни страни производители – Русия, Украйна, ЕС и Аржентина. Преработката на слънчоглед също се очаква да нарасне (с около 4,5%) водено от ръст в преработката в Русия, Украйна и ЕС. Това е продиктувано от повишеното търсене на слънчогледово олио в тези страни, както и на международните пазари. Запасите в края на 2016/2017 се очаква да намалеят с 26%, което ще е най-ниското ниво от 1999 г. Очаква се и ръст в производството на слънчогледово олио, породено от силното търсене в Индия, ЕС, Северна Африка и Близкия Изток. Силното търсене в световен мащаб допринася до спад в запасите от олио д 14% до 1,3 млн. тона. Предвижданията за нивата на цените през следващите години са за задържане на нива по ниски от 2011/2012. Единствено при цените на слънчогледа се наблюдава известно положително развитие.

Според направените предвиждания, през 2021 година най-голям ръст на средните добиви спрямо 2015 се очаква при слънчогледа и царевицата (съответно 33% и 17%). Ръстът при пшеницата през 2021 г. спрямо 2015 може да достигне 9%, а при средните добиви на ечемик и рапица – с по 12%.

Страната ни изнася устойчиво около 3 млн. тона мека пшеница. Предвижданите количества за износ в средносрочен план до 2021 г. при пшеницата се очаква да бъдат в рамките на 3,3 млн. тона, 1 млн. тона при слънчогледа, 1,5 млн. тона царевица. Леко понижение на изнасяните количества се очаква при ечемика, а без значима промяна ще бъдат изнесените количества от рапица. В България традиционно се произвеждат около 2,5 пъти повече зърно, отколкото е вътрешното потребление, поради което страната ни се нарежда сред топ 10 от най- големите износители на зърно. При слънчогледа, излишъкът в производството в сравнение с вътрешната консумация е почти 2 пъти. Това нарежда страната на едно от първите места по износ на слънчоглед и слънчогледово олио. При рапицата, самозадоволяването е още по- голямо, поради което само около 20% от производството на рапица остава в страната, а другото се изнася. Увеличаване на мощностите за преработка на рапица в страната в следващите години могат да намалят износа.

Споделете.

Коментирайте

Close