Вкуси България със SlowTours.bg

Защо община Брезово отказва инвестиция от 1,5 млн. евро

0

„Заможната” община Брезово, която е сред тези с най-висока безработица у нас и слаби инвестиции, не желае в нея да бъдат вложени 1,5 милиона евро. Ръководството на управата с погнуса подритва инвестиционното предложение на предприемача Венко Романов, който иска да построи край брезовското село Дрангово ферма за 1250 кози.

Инвестиционното му намерение е входирано в Министерството на околната среда и водите през 2015 година. То предвижда изграждане на обор за кози, отбивни боксове, зона със санитарно-битови и технически помещения, боксове за подрастващи животни, за мъжки животни и родилки, навес, помещение за съхранение на млякото, доилна зала. Предвидени са и административни помещения, дезинфекционна площадка за транспортни средства и за хора. На 24 юли 2015 г. Общинският съвет в Брезово одобрява да се направи подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на мера в землището на Дрангово, където да се изгради козефермата.

Цели шест месеца по-късно група жители на Дрангово се сещат, че не са съгласни и пращат възражение до кмета на община Брезово инж. Радньо Манолов. В него настояват той да откаже одобряването на инвестиционното предложение. Аргументът е, че фекалиите от козите ще замърсят подпочвените води на селото, ще плъзнат кърлежи и паразити, въздухът ще бъде замърсен. Любопитен факт, който и самите автори на възражението изтъкват, е, че в непосредствена близост до бъдещата козеферма се намира ферма за отглеждане на патици, кравеферма, а наблизо и две овцеферми. Не е ясно защо на този животновъден фон точно бъдещата козеферма вади очите на жителите на Дрангово и то половин година, след като Общинският съвет в Брезово дава зелена светлина за изготвянето на проекта.

Ферма за кози Дрангово

Така ще изглежда бъдещата козеферма

На 17 май тази година Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите – Пловдив излиза с решение да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционния проект. Мотивите са, че няма вероятност козефермата да окаже отрицателно влияние върху природата и няма да предизвика генериране на емисии и отпадъци, които да повлияят зле върху местообитания и видове в най-близките защитени зони.

23 дни след излизане на решението на РИОСВ – далеч след изтичането на законовия 14-дневен срок за обжалване, кметът на с. Дрангово Петър Прасков входира в Административния съд в Пловдив жалба срещу документа. Информацията за инвестиционното намерение е била разпространена чрез разлепяне на обявления и качена на сайта на общината, но заради слабото интернет покритие по селата практически обществеността не била наясно с намеренията, имало разминаване в планираната бройка кози за отглеждане – 1250 или 2000, имало риск от замърсявания на почвата и въздуха. Затова кметът настоява съдът да отмени решението на РИОСВ.

„Така проектът ни е блокиран от възражения и жалби. Всичко това не ни позволява да работим, а възнамерявахме част от обекта да бъде изградена със средства по ПРСР 2014-2020 г.”, каза инвеститорът Венко Романов. Последният му шанс да кандидатства по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” е тази есен, когато мярката ще бъде отворена за последно. Не е ясно обаче кога съдът ще се произнесе по нея, още повече, че предстои съдебна ваканция.

Не съм против проекта, но теренът не е подходящ, а и хората протестират – никой не иска на 100 метра от жилищни сгради да има ферма за 2000 животни, коментира за Agronovinite.com кметът на Брезово инж. Радньо Манолов. Той подчерта, че личното му мнение съвпада с това на жителите на Дрангово. Живея в близост до стопански двор и не мога да опиша каква миризма се носи, обясни той. На въпрос защо хората не се оплакват от вече построените ферми за патици, крави и овце, кметът заяви, че те са в заварено положение и който има забележки, може да се обърне към съответните органи.

Планираната инвестиция в козефермата е 1,5 милиона евро – почти два пъти и половина повече от собствените приходи на община Брезово за период от 1 година. За 2015 г. те са били 1,3 млн. и то при положение, че 940 394 лв. от тях са формирани от данъци. Ако спре проектът, освен капиталовложения, община Брезово губи и работни места. И без това равнището на безработицата в района е високо през последните 15-16 години. През миналата година, според отчета на кмета инж. Манолов, средно на месец то е било 22,83%. А иначе в официалната програма за управление на община Брезово са записани целите: „Насърчаване на частната стопанска инициатива и привличане на инвестиции в общината. Възраждане и развитие на селскостопанския сектор”.

Споделете.

Коментирайте

Close