Вкуси България със SlowTours.bg

5 важни правила за правилното излюпване на пилетата

0

За правилното излюпване на пилетата роля играят няколко фактора по време на инкубацията – това са температурата, влажността, скоростта на въздуха и въздухообменът в инкубатора, както и обръщането на яйцата. Тяхното влияние трябва да се взима предвид не поотделно, а комбинирано.

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА

Като оптимална температура за люпене на кокоши яйца е приета 37,7-37,8 градуса С. Поради това, че постоянното поддържане на такава температура в практиката е почти невъзможно, смята се, че работните граници на температурата на въздуха в инкубатора са 37-38 градуса. През различните етапи на своето развитие обаче зародишът реагира по различен начин на температурата даже когато тя е в тези граници.

През първата половина на инкубацията и особено през първите 5-6 дни поддържането на препоръчаната температура в горните граници ускорява развитието и растежа на зародиша. При по-ниска температура през този период зародишът се развива и расте бавно, а изоставането не може да се компенсира напълно по-късно. Люпенето в такива случаи започва обикновено със закъснение.
Пиленца
През втората половина на инкубационния период температурата на въздуха също влияе върху зародиша, но изискванията през този период са по-различни. Тогава също може да се ускори или забави развитието и растежа на зародиша. Приема се, че температурата в люпилния шкаф е най-добре да бъде 37,5 градуса.

В работното помещение също трябва да се поддържа оптимална температура (около 20-22 градуса), за да не се охлаждат нежелано яйцата по време на прегледа.

ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА В ИНКУБАТОРА

Най-добри резултати се получават, когато в инкубатора се поддържа относителна влажност на въздуха около 60 процента, а по време на излюпването – около 70 процента. Отклонения плюс-минус 5 процента не влияят трайно, но по-големи разлики вече действат отрицателно.

ВЪЗДУХООБМЕН

При всички съвременни инкубатори вентилацията е разчетена така, че да осигурява необходимият въздухообмен за всички заредени в него яйца. При самоцелните инкубатори това трябва да е грижа на собствениците. Те трябва да имат предвид, че за това е необходим въздухообмен по 2 куб. м въздух на час за 1000 заредени яйца.

СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НА  ВЪЗДУХА

Норми за допустима или оптимална скорост на движение на въздуха в инкубаторите не се дават и затова ориентацията трябва да бъде по условията в инкубатора и по развитието и състоянието на зародишите в яйцата.

ОБРЪЩАНЕ НА ЯЙЦАТА

Ако яйцата не се обръщат през първите дни на инкубация, жълтъкът притиска зародиша към черупката и поради интензивното изпарение на водата през нея той залепва и засъхва на подчерупната обвивка. Скоро след това развитието му се прекратява и той умира.

В практиката при съвременните инкубатори е възприето яйцата да се поставят под ъгъл 45 градуса, при което въздушната камера винаги е отгоре. При механичното обръщане това става, като последователно наклонът се променя на едната или на другата страна на около 90 градуса. Най-добре е яйцата да се обръщат на всеки час.

Споделете.

Коментирайте

Close