Вкуси България със SlowTours.bg

Качеството и безопасността на храните – във фокуса на юбилеен форум

0

Обучителен семинар за качеството и безопасността на храните се провежда в Пловдив за десета поредна година, като събира на едно място представители на академичната наука, държавните институции и бизнес операторите. Форумът бе открит днес и ще продължи до 22 юни.

„Тук ни събира грижата за качествената и безопасна храна. В годините отношението ни към храненето се промени и еволюира. Все повече хора търсят местни плодове, зеленчуци и занаятчийски храни, избират продукти с висока енергийна стойност. Говорим за храни без глутен, за Омега 3 и Омега 6 мастни киселини, за храни със селен и антиоксиданти, за молекулярна кухня. В същото време се свързваме отново с миналото, като превръщаме храненето в социална дейност, празнуваме местните обичаи и дори експериментираме със стари кулинарни рецепти.

До 2050 година се очаква световното търсене на селскостопански продукти да се увеличи с 60 процента заради нарастването на населението в световен мащаб. Всичко това ще постави на изпитание екосистемата на цялата планета. Затова храната трябва да бъде призната като универсално право, базирано на задължителни етични принципи.

Проф. Ангел Ангелов

Проф. Ангел Ангелов, УХТ

Общата ни кауза е това, което ни събира днес – да произведем и предложим на потребителите безопасни храни, произведени по всички стандарти и в услуга на човешкото дълголетие, заяви при откриването на форума проф. Ангел Ангелов от катедра „Биотехнология“ и Център за обучение по качество и безопасност на храните към Университета по хранителни технологии в Пловдив. Проф. Ангелов е член на Работната група по нанотехнологии към EFSA и председател на Българската асоциация по биотехнологии.

Други важни теми, които се разискват в юбилейното издание на форума, са продоволствената сигурност и световният глад. Още през 18-ти век Малтус формулира теория, с която предупреждава, че нарастването на земното население става в геометрична прогресия, а увеличението на хранителните ресурси – в аритметична.

Към днешна дата, по данни на Организацията за прехрана към ООН – FAO, ежедневно от глад в света умират по 24 000 души, или 8 милиона души на година. 1/6 от световната популация страда от недохранване, а 936 милиона души са засегнати от недостига на храна.

Ключов проблем е и хранителната безопасност. Тревожните данни показват, че всяка година в света има 2 милиарда регистрирани случая на хранителни заболявания, 1,8 милиона от които завършват със смърт. Лечението на хранителните заболявания струва на световната икономика 77 милиарда долара годишно. „В това отношение България е обетована земя – няма регистрирани епидемични случаи на хранителни заболявания през последните години.

Българските потребители се предлагат безопасни храни. По данни на нашите партньори от Центъра по заразни и паразитни болести, през последните години няма регистрирани масови случаи на салмонелоза, ешерихия коли, стафилококови инфекции и други заболявания, вследствие консумация на храни. И все пак всички трябва да сме нащрек за опасностите – микотоксините, които се натрупват в човешкото тяло“, изтъкна проф. Ангелов.

Ролята и отговорността на бизнес операторите е ключова, заради нуждата от гъвкавост при прилагане на нормативната уредба в производството на хранителни продукти. Това е важно особено за малките производители, които все повече връщат вярата на потребителите в качествената местна храна, произведена с грижа и лично отношение. Върху темата за качеството и безопасността на занаятчийските храни бе фокусирана лекцията на инж. Гергана Кабаиванова от Фондация LocalFood.bg.

Още в първия ден от форума бе поставен още един важен въпрос – за биотероризма и храните, едно от новите предизвикателства на нашия съвременен свят. Това бе темата на лекцията на доц. д-р Янко Иванов от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ.

Обучителният семинар „Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ се провежда за пръв път преди 10 години като събитие по Шеста рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. Няколко години по-късно става част от MoniQA – Международната асоциация за мониторинг и осигуряване на качеството в общата верига на предлагането на храните. Тя обхваща професионалисти от институции, работещи в областта на научните изследвания в хранителния сектор, регулаторните органи и търговията, като предоставя решения за насърчаване на по-безопасно и сигурно предлагане на храни в световен мащаб.

Семинарът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра „Биотехнология“ на Университета по хранителни технологии, Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Форумът продължава до 22 юни с лекции, презентации и дискусии по теми, свързани с хранителната безопасност. Ще бъдат предложени иновативни биотехнологични решения за анализ на храни и фуражи, ще се представят качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи, количествено определяне на Campylobacter jejuni в храни чрез qPCR анализ в реално време, както и нови подходи в изучаването на микотоксините.

Споделете.

Коментирайте

Close