Въвеждат нов екостандарт за малкия бизнес

0

Нов екостандарт ще бъде внедрен в малките и средните предприятия

Нов екостандарт в малките и средните предприятия от хранително-вкусовата промишленост и аграрния сектор ще ограничава вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко и други продукти от животновъдството и преработвателната промишленост.

Новият екостандарт е разработка по проекта „GuardEn”, който се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа. В проекта участват организации от България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска.

Българската търговско-промишлена палата ще избере предприятия от хранително-вкусовата промишленост и аграрния сектор, които да се  включат в пилотните действия за внедряване на новия екостандарт GuardEn  и използването му в тяхната бъдеща  дейност.

През декември палатата ще проведе среща със заинтересовани фирми, за да представи детайлно предстоящите дейности и минималните изисквания към участниците , които желаят да се включат в пилотния проект.

Споделете.

Коментирайте

Close