Вкуси България със SlowTours.bg

Присаждаме лози на разцеп при измръзване и промяна на сорт

0

При измръзване и повреда на надземната част на лозата или при трансформирането на една лоза от един сорт в друг се прилага т.нар. присаждане на място на разцеп. То се извършва през пролетта – от началото на март до края на април. За тази цел надземната част на лозата се изрязва, за да не пречи на присаждането, след което с права лопата се разкрива подземното стъбло на дълбочина 15-20 см.

След като се почисти от пръстта и старата кора, избира се гладко и равно място, където ще се извърши присаждането. Добре е то да не бъде много дълбоко в земята. На избраното място стъблото се прерязва перпендикулярно и с остро ножче се изглажда повърхността на отреза, за да се отстранят стърготините. Стъблото се разцепва точно по средата със специален нож (цепач) или с друг остър нож на дълбочина 3-4 см.
Облагородяване на лозиОт двете страни на този разцеп се поставят присадниците (калемите). Присадниците представляват къси резници с две очи. При отрязването им от пръчката над горното око се оставя 1-2 см от междувъзлието, а под долното око – цялото междувъзлие или част от него.

На него от двете страни на възела (малко, под него) се правят наклонени отрези с дължина 2-3 см. Отрезът от едната страна пресича сърцевината на калема и върхът му завършва с дървесина, а на противоположната страна се прерязва само кората и част от дървесината. Това се прави с цел да не се разпука върхът на отреза при поставянето му в разцепа.

При поставянето на присадника в разцепа той се разтваря с остър предмет (или с острата част на цепача), при това винаги долното око трябва да сочи на външната страна на подложката, а горното око – към вътрешността. След поставянето на двата присадника отворът между тях върху подложката се покрива с парче от старата кора на лозата или с част от дървесината с цел при заравянето в него да не попадне почва.

Присаденото място може да се превърже с канап или друг материал, а ако калемите са здраво притиснати от подложката, не се налага такова превързване. Присадената лоза се заравя с рохкава почва, така че върхът на присадниците да бъде покрит с 3-4 см почва. До присадената лоза се забива маркировъчно колче.

При направата на отрезите някои практици правят нещо като седло на горния край на отрезите, за да може присадникът по-добре да се уплътни към подложката. Кога то подложката е по-дебела от присадниците, присаждането се наричана обикновен разцеп, а при еднаква дебелина – на пълен разцеп. При пълен разцеп са познати най-различни начини за направа на отрезите на подложката и присадниците. Така присадените лози при добро срастване и развитие на леторастите встъпват в плододаване още на втората година след присаждането.

Споделете.

Коментирайте

Close