Вкуси България със SlowTours.bg

Сьомгата от ферми – най-токсичната храна в света

0

Рибата е важна част от екосистемата и човешкото хранене. Прекомерният улов намалява драстично рибните запаси, а изкуственото рибовъдство създава много проблеми. Рибните стопанства не само замърсяват водната среда и разпространяват болести по дивите риби, но и рибите, отглеждани във ферми, съдържат повече токсини и по-малко хранителни вещества.

Сьомгата от ферми – най-токсичната храна в света

Сьомгата е може би най-забележителният пример за това как рибовъдството ни е довело до заблуда, пише в обширна публикация американската неправителствена организация Organic Consumers Association. Направените изпитания на храни показват, че сьомгата, отглеждана във ферми, е една от най-токсичните¹ храни в света и че тя има повече общо с нездравословната, отколкото със здравословната храна. Проучванията, които подчертават сериозността на проблема, включват:

Общата оценка² на отглежданата в рибовъдни стопанства сьомга показва наличие на 13 устойчиви органични замърсители в месото на рибата. Концентрациите на химикала полихлорен бифенил (PCB) в сьомга, отглеждана във ферми, са осем пъти по-високи от тези в дивата сьомга, което кара авторите да заключат, че „консумацията на изкусвено отгледана атлантическа сьомга може да представлява риск за здравето, който намалява благоприятния ефект от консумацията на риба .” Международната агенция за изследване на рака и Агенцията за опазване на околната среда класифицират РСВ като вероятно канцерогенен.

В изкуствено отгледаната сьомга има повишени нива на диоксин

Разследване на друга група учени заключава, че дори сравнително рядката консумация на изкуствено отгледана сьомга може да бъде вредна за вашето здраве, благодарение на повишените нива на диоксин³ в рибата. Изследователят по токсикология Джером Рузън, който е тествал за токсини редица различни групи храни, продавани в Норвегия, открил, че сьомгата от ферми съдържа пет пъти повече токсини, отколкото всяка друга от изследваните храни.

Проучване от 2011 г. , публикувано в PLOS ONE, установи, че хроничната консумация на сьомга, отглеждана във ферми, причинява инсулинова резистентност, глюкозна непоносимост и затлъстяване при мишки, благодарение на устойчивите органични замърсители, открити в рибата. Според авторите, “приемът на филе от сьомга, отглеждана в стопанства, допринася за няколко метаболитни нарушения, свързани с диабет тип 2 и затлъстяване”. Те предполагат ролята на устойчивите органични замърсители за тези вредни ефекти.

Ферми за сьомга

Изкуствено отгледаната сьомга може да съдържа полибромдифенили Сн. Medicalnewstoday.com

Изследователите предупреждават, че изкуствено отгледаната атлантическа сьомга, продавана в САЩ и Великобритания, може да съдържа и полибромдифенили (PBDEs), токсични устойчиви замърсители, които са ограничени или забранени в САЩ и много европейски страни поради токсичното си влияние върху развитието на детето.

Според проучванията на Университета на Питсбърг има наличие на РBDEs в хранителни продукти със сьомга, отглеждана в стопанства. PBDEs са клас химикали, които от години се използват като забавители на горенето и въпреки че през 2004 г. на някои от химикалите в този клас бяха наложени ограничения, те все още могат да бъдат намерени в по-стари продукти, както и в околната среда. Известно е, че Китай, Тайланд и Виетнам – три области, които обработват значителни количества електронни отпадъци, имат по-високи нива на PBDEs в околната среда.

През последните години замърсяването от такива химикали предизвиква сериозна загриженост, тъй като с течение на времето те се натрупват в околната среда и остават както в подземните, така и в откритите води. Рисковете за здравето, свързани с тези химикали, включват безплодие, вродени дефекти, закъснения в развитието на нервната система, намален коефициент на интелигентност, хормонални нарушения и рак. Всъщност химикалите, забавящи горенето, са идентифицирани като една от 17-те химични групи, които трябва да се избягват с цел намаляване риска от рак на гърдата¹⁰.

Споделете.

Коментирайте

Close