Искат до 100 000 лв. глоба за търговия с храни с двойни стандарти

0

До 100 000 лева глоба за фирми, които внасят и търгуват с храни, произведени при двойни стандарти, предвижда законопроектът за поправки в Закона за храните, внесен на 14 септември в Народното събрание от 30 депутати. Той предвижда забрана за пускането на пазара на храна с чуждестранен произход без сертификат от официален контролен орган в държавата, където е произведена храната. Сертификатът удостоверява, че храната е идентична на тази, която се търгува в другата страна и се издава за всяка една производствена партида.

Ако храните не са придружени от такъв документ или не отговарят на посоченото в него, ще се изтеглят от пазара или продажбата им ще бъде забранена, предвижда законопроектът. Сертификатите ще се съхраняват в публичен национален регистър, който ще се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните.

Поправките предвиждат от 10 000 до 20 000 лева глоби за търговци и вносители на храни без такъв сертификат, а при повторно нарушение санкциите са от 40 000 до 50 000 лв. Ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец глобите са от 40 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 80 000 до 100 000 лв.

“Предлаганите със законопроекта промени са отговор на практиката на т. нар. двойни стандарти при храните. Целта е да се гарантира идентичност на предлаганите продукти по отношението на качеството и състава им. В този смисъл са и препоръките на доклада на Европейския парламент за промяна на законодателството на ниво Европейски съюз и за всяка отделна държава”, посочват вносителите на поправките в Закона за храните, сред които са депутатите Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Светла Бъчварова, Йордан Младенов, Николай Цонков, Дора Янкова, Елена Йончева и др.

“Предвид факта, че България е една от страните, в която по категоричен начин бе установен двоен стандарт за голям брой храни, подобна законодателна инициатива е наложителна, за да могат и контролните органи да обхванат и този проблем и да спомогнат за неговото решаване”, мотивират се законотворците.

Споделете.

Коментирайте

Close