Вкуси България със SlowTours.bg

Искаме защита като ЗНП на бяло саламурено сирене от пет вида мляко

0

България иска да впише бялото саламурено сирене като защитено наименование за произход за сирена от пет вида мляко – краве, овче, козе, биволско и смес. Това става ясно от публикуваната на сайта на аграрното министерство спецификация на продукта.

“Най-популярни са смесите от краве и овче мляко, както и от козе и овче мляко. Традицията на смесване на различни видове мляко се прилага навсякъде в рамките на страната и в началото и края на лактационния период на млекодайни животни.Сиренарството в България има дълбоки исторически традиции”, посочват от сдружение „Български традиционни млечни продукти“, които подеха инициативата за европейска защита на българското бяло саламурено сирене и на киселото ни мляко по схемите за качество на Еврокомисията.

Българското саламурено сирене се е изнасяло за Цариград, Пирея и Александрия

Бялото саламурено сирене се е произвеждало още преди Освобождението и се е изнасяло за Одрин, Цариград, Александрия, Солун, Пирея, посочва Иван Топузов в изданието „Материали за историята на сиренето в България“, БАН, 1958 г. В османски документ от 5.05.1715 г. е записано как мубаширът Абдерахман уточнява, че 9 от войнуците от Пазарджишката кааза са имали мандри, произвеждащи бяло саламурено сирене и са плащали данъци. Много от мандрите в България са запечатвали бялото саламурено сирене в бурета и са снабдявали османската армия.

През 1872 г. в сп. „Читалище“, орган на българското читалище в Цариград, издавано от 1870-1875 г. с главен редактор Марко Балабанов и със сътрудничество на Иван Вазов, Гаврил Кръстевич, Кръстю Пишурка, Григор Пърличев, Добри Войников и др., се отпечатва статия със заглавие „Производство на сирене“. Занаятът е предаван от баща на син, от майстор на майстор и така производството на Българско бяло саламурено сирене се запазва и подобрява.

Българското кисело мляко, което също кандидатства за ЗНП, подобно на саламуреното сирене може да се произвежда от краве, овче, козе, биволско мляко или смес от тях. Своята известност то дължи на д-р Стамен Григоров, който през 1905 г. в Женевския университет открива пръчковидна бактерия в киселото мляко, произведено в България. По-късно през 1907 г. откритият от д-р Григоров микроорганизъм е назован Bacillus bulgaricus (Grigoroff) на името на България – страната, където за пръв път е открит и от чиято природа е изолиран, което демонстрира изначалната връзка с нея.

Бактерията за българското кисело мляко е открита в росата и изворите у нас

Наличието на Lactobacillicus delbrueckii ssp. bulgaricus е установено във флората на България, в росата по тревите на ливадите и в изворни води. Черноземните хумусни почви и тяхната влажност също способстват за развитието на Lactobacillicus delbrueckii ssp. bulgaricus. При попадане в мляко бактерията причинява естествена млечнокисела ферментация, водеща до получаване на Българско кисело мляко. В този процес се изгражда уникална симбиоза между Lactobacillicus delbrueckii ssp. bulgaricus и другия млечнокисел микроорганизъм, основен за Българското кисело мляко – Streptococcus thermophilus, на която се дължи специфичният свеж млечнокисел вкус и аромат на Българското кисело мляко.

Вносителите на заявленията за регистрация на бялото саламурено сирене и киселото мляко като ЗНП са събрали още много доказателства в подкрепа на техния произход. Ако няма възражения по заявленията на национално ниво, досиетата ще отидат в ЕК. Когато кандидатурите на тези български продукти получат одобрението на Генерална дирекция “Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската комисия, спецификацията им ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ако няма възражения, ЗНП „Българско кисело мляко“ и ЗНП „Българско бяло саламурено сирене“ ще бъдат вписани в Европейския регистър.

Сдружение „Български традиционни млечни продукти“ е учредено миналата пролет от седем собственици на мандри – Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България, Наташа Присадашка, Владимир Жеков, Миглена Грънчарова, Иван Марков, Димо Денчев и Димитър Маджаров. Предстои сдружението да подаде в МЗХГ заявление за регистрация на защитено наименование за произход „Български кашкавал“.

Споделете.

Коментирайте

Close